Rezept-Details

ID 48482 Erstel­lungs­da­tum 21.10.2023
But­ten­hei­mer Kölsch
Kölsch
Beschrei­bung Kölsch mit Dol­den­hop­fen aus Blaichach
Autor Brau­he­ro (ver­öf­fent­licht)
 
Aus­schlag­vo­lu­men 25 l
Stamm­wür­ze 12 °P
Rest­ex­trakt 2.6 °P
Alko­hol 5 %vol
Far­be 8 EBC
 
Bit­te­re 26.6 IBU (aus­ge­wo­gen, Ibu:Stw 2.2:1)
Aro­ma 5.8 mg/l (mäßig)
 
Typ Mai­sche
Aus­beu­te­fak­tor 70 %
Haupt­guss 22.4 l
Nach­guss 10.6 l

Schüttung

Name Men­ge Anteil Far­be
Pils­ner Malz 4000 g 87 % 4 EBC
Wei­zen 300 g 6.5 % 3 EBC
Münch­ner Malz Typ I 300 g 6.5 % 15 EBC

Maische

Maisch­ver­lauf

Hopfen

Men­ge Name Form Alpha­säu­re Nut­zung Zeit Bit­te­re
33 g Hal­ler­tau­er Hersbrucker Dol­den 2.5 % Vor­der­wür­ze 80 min 7.5 IBU
15 g Citra Pel­lets 12 % Kochen 60 min 19.2 IBU
10 g Man­da­ri­na Bavaria Pel­lets 8.5 % Whirl­pool 80°C 0 min IBU
Kochen
Gesamt-Koch­zeit 90 min
Koch­vo­lu­men 29.8 l

Gärung

Men­ge Name Ver­gä­rungs­grad Tem­pe­ra­tur
15 g Fer­men­tis SafA­le US-05 78 % 20 °C
Kar­bo­ni­sie­rung
CO2-Gehalt 5 g/l
Kar­bo­ni­sie­rungs­me­tho­de Zucker